Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o činnosti KČT Litvínov za rok 2020

KČT Litvínov

 

Zpráva o činnosti KČT Litvínov za rok 2020

 

            Dámy a pánové, vážení přátelé turistiky, zase uplynul rok a je čas se poohlédnout a zhodnotit naší činnost v uplynulém roce.

            Úvodem je, třeba říci, že výskyt koronaviru začátkem roku 2020 nás pěkně potrápil a vlastně nás pořád trápí. Organizovaná i individuální turistická činnost byla na jaře omezena a od 5. října 2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu opět významně omezena. Aktuálně nejisté a náročné období pokračuje. Přesto věřím, že jste si podle svých představ využili turistický potenciál dnů, které nám zůstaly pro sebe, rodinu, příbuzné, pro kamarády, přátelé a známé. A pokud se nám v uplynulém roce nepodařilo něco naplnit, neberme to jako prohru, ale jako výzvu k naší další aktivitě.

 

Na konci roku jsme vám vždy předávali plán činnosti na letošní rok. Z důvodů již výše zmíněných událostí, se nám nepodařilo plány předat, protože dvě poslední plánované členské schůze, jsme z důvodu vyhlášení nouzového stavu a z toho vyplývajících opatření, nemohli uskutečnit.

 

            V uplynulém roce jsme se sešli pouze na šesti členských schůzích (plánované schůze v březnu, dubnu, říjnu a listopadu se nekonali). Na schůzích, které se uskutečnily, jsme se vás snažili informovat o dění v Sdružení sportovních klubů Litvínov, seznámit vás s děním v KČT a to jak v oblasti KČT Ústecký kraj, tak i v ústředních orgánech KČT. Seznamovali jsme vás s měsíčními plány a akcemi na každý měsíc turistické sezóny.

 

Naše členská základna ke konci roku 2020 čítala 71 členů. Z tohoto počtu jsou 2 ženy, 4 muži, 36 seniorek a 31 seniorů. 

 

Naše řada cvičitelů se v uplynulém roce rozšířila a o tři vedoucí turistiky Podle našich záznamů máme 5 cvičitelů a 10 vedoucích turistiky, kteří jsou schopni připravit a realizovat zajímavé akce, bez rozdílu na druh přesunového prostředku.

 

Hlavními přesunovými prostředky v našem KČT jsou pěší turistika, cykloturistika a lyžařská turistika. Ze statistiky, kterou zpracovala p. Květa Drdová a z velmi pěkně vedené kroniky, kterou vede, vyplývá následující statistika:

V roce 2020 jsme:

- zrealizovali a navštívili 70 akcí, z toho 15 pořádal náš odbor.

- ušli10 988 km

- na lyžích ujeli jen 238 km

- v letošním roce jsme se nezúčastnili soutěže Cykloligy

- našich akcí se též zúčastnilo 197 příchozích hostů

 

            Na akcích týkajících se úklidu přírody máme hlášeno 119 hodin. Nejvíce hodin odpracoval Miloš Horký, 65 hodin, převážně na úklidu Czedikova glorietu a jeho okolí. Dík patří také dalším zúčastněným paním Drdové, Geisllerové, Drejčkové, panu Šlechtovi a dalším.

            V uplynulém roce uspořádal náš odbor řadu akcí pro naše členy, pro turisty jiných odborů, tak i pro širokou veřejnost. V lednu naplánovaná zimní akce Tříkrálová jízda se uskutečnila, jak se stává pravidlem, pěšky pro nedostatek sněhu, na trase Moldava – Nové Město. V únoru jsme uskutečnili naplánovanou lyžařskou akci Zimní stopou Krušných hor z Moldavy do Českého Jiřetína. V únoru se zúčastnilo 6 členů a 6 hostů lyžařského zájezdu do Horní Blatné v Krušných horách. 7. 3. 2020 zahájili někteří naši členové turistickou sezonu účastí na pochodu Od Evženky k Evžence. Následně byla naše sezona přerušena epidemií coronaviru. Z plánovaných akcí se neuskutečnil Velikonoční zájezd a týdenní poznávací akci, která se měla uskutečnit v Jindřichvě Hradci a jeho okolí.  24. – 28. 6. se skupina 8mi našich cykloturistů pohybovala na kole v okolí Poděbrad. Také by jsme neměli zapomenout na akce moderní turistiky, „turistika naboso“, když ing. Hanzl pro nás připravil dvě akce. Jedna v okolí v Máchova jezera a druhá v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. V termínu 19. – 23. 8. jsme spolu se Sokolem Duchcov realizovali celostátní letní turistický sraz. To bylo v době, kdy ještě nebyly nastaveny omezující podmínky proti  coronaviru. Díky tomu jsme uskutečnili plánovanou akci, dobrou odezvou zúčastněných a bez finančních ztrát.  5. 9. 2020 naši členové připravili již 15. ročník turistického pochodu „Memoriál Pluto“, kterého se zúčastnilo 80 pochodníků.  6. 10. jsme pořádali 44. ročník DP „Podzimním Krušnohořím“, kterého se zúčastnilo pouze 83 pochodníků a to bylo již v době, kdy platila nová opatření v boji proti koronaviru.

           

Po linii výkonnostní turistiky, Oblastních turistických odznaků, Městských turistických tras IVV, jsme zaznamenali též bohatou činnost. Větší oblibě se v loňském roce těšil „Turistický škrpál“, kde podmínky, různých náročností splnili členové Šlechta, Balcarová, Drdová a Petráš

K. Drdová uplynulém roce splnila podmínky OTO 30 let znovuobnovení KČT a Krajem Smetany a Martinů.

 Významných úspěchů dosáhl i K. Šlechta: Splnil podmínky městských tras Most, Duchcov, Osek, Liptická vyhlídka, Rakovník. Kutná Hora.

 

Řada členů svoji aktivní zájmovou činností propaguje i náš odbor. Např. uspořádáním výstav, vernisáží a přednášek, např. Dušan Petráš a Květa Drdová uskutečnili vernisáže o svých cestách po světě.

 

            Na tomto místě patří dík i Janu Kučerovi za propagaci našich akcí v Radiu Sever, manželům Joškovým za propagaci našich DP v regionálních denících, Karlovi Šlechtovi za vzornou péči o vývěsní skříňku a Itě Geislerové za pečlivé sledování jubilantů, Jardovi Richterovi za krásné tři výlety po neznačených cestách Krušných hor, členkám Balcarové, Polívkové a Zoubkové za přípravu suvenýrů na pochod Pluto, Květě Drdové za pěkně vedenou kroniku a dalším.

 

Hospodaření našeho odboru v roce 2020 bylo mírně v zisku. Nebyly realizovány zájezdy na turistické pochody a některé další akce, které jsme finančně podporovali. Podrobně viz zpráva našeho hospodáře.

 

            Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste se nějakým způsobem podíleli na činnosti našeho klubu. Dík patří těm, kteří se podíleli na organizaci našich akcí, ale i těm, kteří se účastnili akcí jiných organizátorů, čímž reprezentovali náš klub.

            Přejeme Vám do nové turistické sezóny hodně zdraví, hodně ušlapaných a ujetých kilometrů, ať jste vždy v cíli veselí a spokojeni se svým výkonem a bohatší o nové poznatky a zážitky.

 

 

 

V Litvínově 27. 1. 2021