Jdi na obsah Jdi na menu
 


TURISTIKA  v  LITVÍNOVĚ

 

                        

Roku 1925 byl založen odbor KČsT, u jehož zrodu stál jednatel ing. František Rak. Dokumentů se zachovalo málo, výjimku tvoří malá kronika z let 1925-1930. Bohatě vyzdobená fotografiemi p. Vrábla dokazuje čilý život klubu: výlety, kulturně poznávací činnost i prospěšnou práci.

První výlet uskutečnili 4. října 1925 „na Haselstein přes Křižatku zpět“. Haselstein je původní název rozhledny Jeřabina.

Najdeme zde snímky z výletů především do Krušných hor, ze stavby silnice na Bouřňák, z pokládání základního kamene chaty na Bouřňáku i foto dokončené chaty v roce 1930.

Obrazek 

 

 

Text v kronice: Dne 12. 6. 1927 zúčastnilo se 6 členů našeho klubu přípravných prací pro stavbu chaty na Bouřňáku 869 m za vedení župního předsedy učitele Líma z Duchcova. Návrat pěšky hřebenovou cestou na Fláje, Teplické vodárně, přes Hellengrund a Raušengrund – celkem 26 km.

(vzácný snímek Karla Líma, který stojí 2. zprava, s lopatou.)

 

Jména na fotografiích v kronice neznáme. Také nevíme proč a kdy odbor KČsT zanikl.

V r. 2008 se pomocí pamětníka Ladislava Křičenského z Chudeřína (1922) podařilo zjistit, několik jmen. Poznal své učitele z hornolitvínovské měšťanky a proto s velkou pravděpodobností lze říci, že zakladatelé OKČsT pocházeli z okruhu českých učitelů Horního Litvínova a Louky. Souvislost s učitelem a řídícím Karlem Límem z Duchcova, tehdejším předsedou Krušnohorské župy KČsT je také velmi pravděpodobná.  Karel Lím ve svých záznamech odbor KČsT Horní Litvínov uvádí.

 

Ke druhému založení turistiky došlo v Litvínově přesně za 30 let

 

V srpnu 1955 v klubovně na Koldomu se sešlo 10 zakládajících členů:

Jan Beneš, Irena Hornychová, M. Juřičková, J. Kolenčák, Jaroslav Marek, Hostislava Marková, Alois Motlík, Miroslav Motlík, J. Vidl a ing. Volný. Po vyjasnění představy o náplni práce v oddílu turistiky byl zvolen řídící výbor v čele s ing. Volným, jednatelem J. Markem metodikem J. Benešem a Mir. Motlíkem.

Proč turistický oddíl vlastně vznikl? Při závodním klubu chemických závodů pracoval přírodovědecký kroužek, který nutně pěstoval i turistiku, vše pod vedením Jar. Marka. Byl to zejména tajemník klubu Jan Beneš a Mir. Motlík, kteří v založení viděli i pomoc pro přírodovědecký kroužek ZK. Již 28. srpna 1955 vyrazilo 12 turistů na prvý výlet směr Tiské stěny a Děčínský Sněžník. Chutí i plánů bylo až dost. Chyběly zkušenosti – řešení se ovšem nalezlo. Už v září 1955 jeli do kursu cvičitelů turistiky ve Mšeně nad Nisou J. Beneš, A. Kratochvíl a Mir. Motlík. První výsledky se dostavily v podobě okresních přeborníků v orientačním běhu. V roce 1957 byla poprvé vyhlášena celostátní akce 100 jarních km a od té doby tak každoročně zahajuje oddíl turistické sezony.

     V roce 1957 se dostávají naši členové i do vyšších funkcí. V hlavním výboru TJ pracoval M. Motlík, A. Kratochvíl byl předsedou OV TSV. Přibývali i noví cvičitelé např. J. Marek, M. Jaroš atd.

     V roce 1959 se uskutečnilo první samostatné vystoupení mladých turistů na okresní spartakiádě. V roce 1960 zahajuje náš oddíl II. CS okresní lyžařskou štafetu z Flájské přehrady na N. Město. Od roku 1964 začíná dlouhá řada Zimních přechodů Slovenským rájem, kterého se celkem zúčastnilo přes stovku našich členů. V roce 1964 byla založena další tradice – dvoudenní sraz turistů na Bořeni, který se konal až do 80 let. V závěru byly tyto akce pojaty jako okresní srazy turistů. Od roku 1956 se pořádaly značkařské neděle. Prvním značkařem oddílu byl Jar. Innemann, později Josef Janovec a Karel Sobek. Budiž jim za to dík, že turisté po 170 km značených cest v okrese Most nebloudí.

     V roce 1971 se naši členové a široká veřejnost vydali poprvé na trasy dálkového pochodu Zahradou Čech za Přemyslem Oráčem, kterých bylo uskutečněno 30 ročníků. Od roku 1977 je pořádán dálkový pochod Podzimním Krušnohořím. Je samozřejmostí, že naši členové navštěvují i dálkové pochody odborů v různých krajích republiky. Nemůžeme též zapomenout na členy oddílu, kteří nemálo času věnovali práci s mládeží, jako např. manželé Němcovi, Mašterovi, p. Veselá s p. Reichlem, manželé Plochovi, učitel Rubín a další.

     V 70. letech vznikla putování po Šumavě pod vedením M. Motlíka. Nejprve zájezdy, od roku 1973 týdenní pobyty, kterých se uskutečnilo 10. V témže období vyvíjely velmi aktivní činnost tzv. TOMy (turistické oddíly mládeže) s podporou DPaM v Litvínově. Vedli je p. Novotný a Táborský.

            V roce 1975 byl zvolen předsedou odboru turistiky Bohuslav Klikar, funkci převzal po dosavadním předsedovi Jaroslavu Markovi.

     V roce 1977 byl náš oddíl pořadatelem III. Celostátního slavnostního zahájení 100 JKM v Litvínově – Loučkách.

Pod vedením ing. Josefa Němce byl turistický oddíl také pořadatelem etapového celostátního pochodu Okolo ČSR. V 80. letech byly v oblibě Putovní rekreace ROH, se kterou naši členové navštívili a poznali celou řadu oblastí Čech a Moravy.

     V roce 1986 jsme byli spolupořadateli Zimní olympiády učňovské mládeže v oblasti turistických přesunů a v roce 1987 jsme byli spolupořadateli VII. Letního srazu turistů v ČSR v Mostě. Pod vedením p. Maštery oddíl v osmdesátých letech uskutečnil několik čtrnáctidenních zájezdů za poznáním krás Čech i Slovenska. Každoročně jsou pořádány třídenní autobusové velikonoční zájezdy do různých oblastí Čech a Moravy. V období 1991 – 2002 byly pořádány poznávací zájezdy po Evropě.

    V únoru 1989 byl Litvínově založen další odbor KČT při TJ  MM  Litvínov. U jeho založení byli manželé Brožovi, Novotných, Pospíšilovi, Švestkovi a další. Počet členů se pohyboval mezi 30 až 50.

     V roce 1991 vznikla z předchozího Svazu turistiky oblast KČT Most – Louny, která se v r. 2004 vstoupila do oblasti KČT Ústecký kraj. Ve výborech obou oblastí pracoval a dosud pracuje Ing. Bohuslav Klikar jako metodik.

     V únoru 2004 pořádal oblastní výbor KČT Most-Louny 8. zimní sraz turistů Litvínov – Moldava v Krušných horách. Členové obou litvínovských odborů KČT a řada občanů a spolků Ústeckého kraje se na organizaci podílela. Krušnohorské setkání kolem 600 turistů a zimních táborníků obnovilo tradici českých zimních srazů.

     V srpnu 2006 pořádal oblastní výbor KČT Ústecký kraj Letní sraz turistů v Krásné Lípě. Odbor KČT MM Litvínov pořádal týdenní příjezdovou cyklojízdu Krušnými horami a Labskými pískovci. Jízdy se zúčastnilo 60 cyklistů.

     Členská základna KČT Chemopetrol do r. 1970 čítala v průměru 100 členů. Od tohoto roku se počet členů zvyšoval, v r. 1975  250 členů, v roce 1985 už 320 členů. Od tohoto roku se počet snižuje až na stávajících počet členů 78 v roce 2014. Od 70. let se do turistiky dostávají výkonnostní prvky, zvyšuje se soutěživost. Jsou získávány výkonnostní třídy a výkonnostní odznaky. Řada členů získala po linii zápočtových cest výkonnostní třídy, někteří získali ocenění nejvyšší: udělení čestného titulu Mistr turistiky. Z našeho oddílu to byli: Jan Beneš, Jaroslav Marek, Miroslav Maštera, Hana Mašterová, ing. Josef Němec, Bohuslav Klikar, Karel Sobek, Anna Kubiňáková, Vlasta Semanová, Jaroslav Rubín a Václav Hlávka.

V roce 2008 došlo ke změně názvu odboru, z původního názvu KČT Chemopetrol Litvínov na KČT Litvínov.

Po dohodě obou odborů vstoupili od 1. 1. 2009 členové odboru KČT MM Litvínov do odboru KČT Litvínov. Odbor KČT MM Litvínov zanikl.

 

Autoři:

Ing. Bohuslav Klikar. předseda KČT Litvínov

Václav Novotný

 V Litvínově 17.10.2014